Bij ons is het alles of niets en dat is geruststellend!

Als je op Hello crowd! een crowdfundingproject steunt, krijg je alles terugbetaald als de campagne haar doelstelling niet haalt. Dit is lang niet overal het geval. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat deze aanpak zowel funders als initiatiefnemers veel voordelen biedt.

Op Hello crowd! ontvangt de initiatiefnemer slechts het verhoopte bedrag als de crowdfundingcampagne haar financieringsdoelstelling minstens voor 100% heeft gehaald. Dit is het zogeheten "alles of niets"-principe (All or Nothing). Deze regel geeft funders meer zekerheid dat het project waaraan ze bijdragen voldoende kapitaal zal hebben voor de volledige uitvoering ervan. En wat als de financieringsdoelstelling niet wordt gehaald? Dan krijgen de funders automatisch hun geld terug.

Voor de initiatiefnemers lijkt deze "alles of niets"-regel misschien hard, maar uiteindelijk is het niet meer dan normaal dat het project waaraan de funders bijdragen vervolgens ook echt wordt uitgevoerd. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het schitterende idee dat je hebt gesteund ten slotte met een sisser afloopt en dat de initiatiefnemer zich verschuilt achter het argument dat hij maar de helft van het kapitaal heeft ontvangen dat hij nodig had.

Slechts één doelstelling: projecten moeten werkelijkheid worden!

Het "alles of niets"-principe spoort de initiatiefnemers ook aan om redelijke doelstellingen na te streven en geloofwaardige ideeën en beloningen te ontwikkelen. Niemand belooft je gouden bergen en het is een hele geruststelling als je weet dat de initiatiefnemers met beide benen op de grond staan. Zij werken trouwens hard om hun projecten zo goed mogelijk te beschrijven en overtuigend te verdedigen als zij ze aan ons presenteren. Zij zetten zich volledig in om hun project te doen slagen. En dat is juist wat ons bij Hello crowd! interesseert: projecten die werkelijkheid worden!

Het doet er niet toe of je een vriend of familielid bent of dat je gewoon hebt beslist om een onbekende te steunen, omdat zijn project jou heeft overtuigd: het "alles of niets"-principe geeft jou altijd de garantie dat je je bijdrage recupereert als het project zijn financieringsdoelstelling niet haalt. Dit kan je alleen maar meer zin geven om het in alle vertrouwen te steunen.

Een Franse student keek onlangs voor zijn scriptie* naar het resultaat van meer dan 22.000 crowdfundingprojecten uit de hele wereld. Hij stelde vast dat crowdfundingcampagnes die volgens het "alles of niets"-principe werken altijd betere resultaten boeken dan campagnes waarbij de initiatiefnemer het geld mag houden, ook als hij zijn doelstelling niet bereikt. En bij Hello crowd! staat de teller nu op 66% geslaagde campagnes sinds het platform werd gelanceerd!


Ontdek motiverende projecten om te financieren op onze website. Is er een project dat je heeft overtuigd? Steun het dan gerust. Je levert alleen maar een financiële bijdrage als het project zijn doelstelling 100% haalt.


* Gael Leboeuf, Design des Campagnes de Crowdfunding, dec. 2016

 
Vragen over dit project?

Vind het aantwoord op het Help & Support forum.

Go!