Crowdfunding, de nieuwe melkkoe voor landbouwers!

Veel landbouwers zien het niet meer zitten: hun inkomen blijft maar dalen. Sommigen willen de stier bij de hoorns pakken. En die stier heet crowdfunding!

In 1980 waren er in België iets minder dan 114.000 landbouwbedrijven. In 2014 was hun aantal gedaald tot slechts 37.000! De landbouw maakt harde tijden door. De prijs van de landbouwproducten daalt en dus ook het inkomen van de landbouwers. Om het hoofd boven water te houden, te diversifiëren en nieuwe producten of ideeën te lanceren, rekenen landbouwers tegenwoordig meer op crowdfunding dan op Europese steun.

En crowdfunding werkt! Op de platforms worden honderden projecten ingediend. Crowdfunding blijkt steeds vaker dé oplossing, om een winkel op de boerderij in te richten, een foodtruck te financieren, een geitenstal te bouwen, een kaasmakerij op te starten of een kinderboerderij te ontwikkelen. 

7 redenen waarom landbouwers beter op crowdfunding rekenen:

  1. Omdat een geslaagde crowdfundingcampagne ze kan helpen om vervolgens een bank te overtuigen.
  2. Omdat projecten in de onmiddellijke omgeving vaker op steun kunnen rekenen.
  3. Omdat er een sterke trend is naar meer “lokale” consumptie, een echte buitenkans voor lokale producenten.
  4. Omdat hierdoor de band wordt aangehaald tussen producenten en consumenten.
  5. Omdat landbouwers op deze manier zich kunnen ontwikkelen, hun levensomstandigheden verbeteren en zelfs hun inkomsten verhogen.
  6. Om het idee te verspreiden dat er een andere dan intensieve landbouw mogelijk is.
  7. Omdat startende landbouwers zo een extra financieel duwtje in de rug krijgen.

Op Hello crowd! vergaarde Roof Food, een project om groenten en fruit op daken te telen, iets meer dan €8.000. En in Australië lieten twee bijenhouders vorig jaar de fondsenmeter van hun crowdfundingcampagne door het dak gaan toen ze meer dan 2 miljoen dollar ophaalden voor hun revolutionaire bijenkorf. We zeiden het al: crowdfunding levert voor de landbouw een rijke oogst op.

Vragen over dit project?

Vind het aantwoord op het Help & Support forum.

Go!