Crowdfunding lost zijn beloften in

Crowdfunding? Een vorm van participatieve financiering die veel jonge ondernemers een duw in de goede richting geeft! Zo luidt een van de belangrijkste bevindingen van een grootschalige enquête bij 1.000 Belgen en 200 ondernemers.

De term crowdfunding klinkt veel Belgen bekend in de oren: 8 op 10 heeft er al eens over horen praten (bij de ondernemers zelfs 9 op 10), zonder onderscheid naar geslacht, taal of leeftijd. Toch leven er nog veel vragen over dit type financiering. De studie die het bureau iVOX voor Hello crowd! organiseerde, maakt veel duidelijk.

Levert crowdfunding resultaat op?

Het antwoord luidt ondubbelzinnig: “ja”! Vrijwel alle initiatiefnemers die hun toevlucht namen tot crowdfunding voor hun financiering zijn tevreden. Ze overwegen zelfs om dat later opnieuw te doen. En 84% zou vrienden en kennissen aanraden om ook deze stap te zetten! Acht personen op tien denken ook dat crowdfunding zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. En voor bijna 74% van de ondervraagden biedt deze formule jonge ondernemers en mensen die creatief aan de slag gaan betere vooruitzichten.

Hoeveel brengt crowdfunding op?

Initiatiefnemers die dit type financiering uitprobeerden, zijn enthousiast. Een eerste reden daarvoor is dat ze snel het geld konden ophalen dat ze nodig hadden, soms zelfs meer dan het beoogde bedrag. Maar bij crowdfunding gaat het niet alleen om financiële voordelen. Een dergelijke campagne brengt initiatiefnemers ook onder de aandacht van hun doelgroep (dat vindt althans 71% van de ondervraagde initiatiefnemers), verruimt hun community (68%) en haalt de banden met de community sterker aan (66%)! Sommigen kregen er ook meer zelfvertrouwen door: meer dan één initiatiefnemer op twee geeft aan dat de campagne hem de mogelijkheid heeft gegeven om zijn project te testen. Belangrijk detail: meer dan de helft van de ondervraagde initiatiefnemers had gekozen voor reward crowdfunding, zoals ook bij Hello crowd! het geval is.

Voor wie is crowdfunding bedoeld?

Voor iedereen! Wil je als ondernemer aan de slag? Koester je een maatschappelijk, creatief, artistiek, cultureel, ambachtelijk of sportief project? Het doet er niet toe… Net zomin als je afkomst of opleidingsniveau. Voor bijna 80% van de ondervraagde personen geeft crowdfunding hoop dat hun droom werkelijkheid kan worden. En 86,8% is er zelfs van overtuigd dat dit type financiering kansen biedt aan alle lagen van de bevolking!

Een utopie? Nee, realiteit! Het komt erop aan in jezelf en in je ideeën te geloven, je te omringen met de juiste mensen voor een geslaagde campagne en je communicatie goed te verzorgen. De ondervraagden die al eens een crowdfundingcampagne gefund hebben, deden dat om dezelfde redenen: ze zijn ervan overtuigd dat een project gaat slagen (7 op 10), ze steunen een project dat in hun interesseveld ligt (7 op 10), ze kennen de initiatiefnemer (4 op 10) of ze geloven in hem (4 op 10), de beloning spreekt hen aan (4 op 10) en ten slotte hebben ze het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan iets nieuws (4 op 10).

Welke argumenten zouden mensen die nog geen crowdfundingcampagne gefund hebben, maar wel overwegen om dat te doen, over de streep kunnen trekken? Onder andere een duidelijk beeld van het project, informatie over het team dat erachter zit, een goede visuele ondersteuning en de beloning. Het zijn stuk voor stuk argumenten waaraan een platform als Hello crowd! met zijn ervaring en expertise nog meer overtuigingskracht verleent.

Ontdek de nieuwste successen van initiatiefnemers die met Hello crowd! in zee zijn gegaan om hun ondernemingsdroom gestalte te geven.

Vragen over dit project?

Vind het aantwoord op het Help & Support forum.

Go!