Crowdfunding: vergeet deze 7 fabels voor je lanceert

Waar het bij crowdfunding echt om gaat? Dat je een schitterend idee hebt, de onweerstaanbare drang voelt om het uit te voeren en een flinke dosis passie en volharding aan de dag legt. En laat je onderweg zeker niet afleiden door allerlei misverstanden over crowdfunding!

1. Alle crowdfundingplatformen zijn gelijk

via GIPHY

Zo eenvoudig is het nu ook weer niet… Om te beginnen zijn er allerlei soorten crowdfunding. De meest voorkomende is reward crowdfunding, zoals op Hello crowd!. Bij deze formule ontvangt de funder een niet-financiële beloning (of reward) in ruil voor zijn inbreng. Bij een ander type, equity crowdfunding, investeren geïnteresseerden in het kapitaal van een onderneming. Denk ook aan lending crowdfunding, waarbij iemand geld leent, of donation crowdfunding, om een doel te steunen met een donatie… Kortom, steek zeker eerst je licht op om het JUISTE platform te kiezen voor JOUW project. En ga na of het platform dat jij kiest ook begeleiding biedt (wat ze zeker niet allemaal doen). Je gaat beter in zee met een betrouwbare en ervaren partner die al je vragen beantwoordt!

2. Lanceer je project online en de financiering stroomt binnen

via GIPHY

Je project op een crowdfundingplatform lanceren is een goed begin, maar om gefinancierd te worden, is er meer nodig. Je moet je project promoten, je netwerken aanspreken, vragen beantwoorden… Zonder je volledige inzet lukt het niet. Het platform creëert weliswaar de juiste context door je project geloofwaardigheid te verlenen en zichtbaar te maken, maar het succes van je campagne hangt uiteindelijk van jou af!

3. Als je geen astronomisch bedrag wil ophalen, begin je er beter niet aan

via GIPHY

Integendeel, zoals je weet speelt de grootte geen rol. Er is plaats voor alle projecten en alle financieringsdoelstellingen. De meeste platformen vermelden een minimum- en maximumbedrag. Op Hello crowd! is €5 het kleinste bedrag voor een project en €100.000 het grootste. Toen het platform een jaar bestond, was €6.500 het gemiddelde opgehaalde bedrag per project. Geen enorm fortuin, maar schuilt de echte waarde van crowdfunding niet in het idee? Een idee kan goud waard zijn, terwijl een beperkt bedrag soms volstaat om het te lanceren.

4. Crowdfunding is voor kunstenaars, dromers en idealisten

via GIPHY

Natuurlijk zijn zij ook welkom, maar niet alleen zij… Want crowdfunding staat open voor iedereen. Dus voor wie zijn eerste stappen zet, maar ook voor ervaren ondernemers en alle anderen. Voor wie het er alleen op waagt, voor duo’s en trio’s én voor groepen. Bovendien blijkt crowdfunding prima geschikt om je idee op het publiek uit te testen en in de praktijk te brengen. Heb je een creatief, solidair of ondernemingsproject? Wacht niet langer en leg het voor aan Hello crowd!.

5. Heb je niet hét idee van de eeuw uitgebroed? Blijf er dan maar weg

via GIPHY

Jij hebt toch het draagbare teleportatietoestel uitgevonden? Nee? Helemaal niet erg, hoor! Want crowdfunding staat open voor alle ideeën, zowel de heel eenvoudige, maar vernuftige, als projecten waarvoor meer financiering nodig is. Neem nu het project Pretkoffers Pannebeke, koffers vol attributen voor sport en spel die verjaardags- en familiefeesten opvrolijken. Met een financieringsdoelstelling van €1.000 en leuke beloningen is dit een mooi voorbeeld van een eenvoudig idee met een beperkt budget.

6. Met crowdfunding verlies je de greep op je project

via GIPHY

Alles hangt af van het platform en het crowdfundingtype die je hebt gekozen! De financiële steun die je via Hello crowd! ontvangt, wordt beschouwd als een gift of een aankoop en niet als een investering. Met Hello crowd! behoud jij de volledige intellectuele eigendom van je project en verleen je aan niemand “aandelen” of “rechten”. Het is en blijft jouw project.

7. Crowdfunding, dat werkt niet in België

via GIPHY

Niets is minder waar! Onze landgenoten raken steeds beter vertrouwd met crowdfunding. 2 Belgen op 3 hebben er al eens over horen praten. En 1 Belg op 8 heeft op die manier al een project gesteund, terwijl een kwart van de mensen die het nog niet hebben gedaan, overweegt om dat in de toekomst wel te doen. En als je weet dat Belgen bereid zijn om maximaal €1.250 te investeren, dan liggen er nog mooie kansen in het verschiet voor mensen met een project. En het bewijs is er: in 2016 ontvingen 1.194 projecten in België financiering via crowdfunding, voor een totaalbedrag van bijna 30 miljoen euro.*


Laat alle vooroordelen dus voor wat ze zijn en blijf niet bij de pakken zitten! Heb jij the next small or big idea? Dien je project in op Hello crowd!. Je hebt niets te verliezen! Als je campagne niet gefinancierd wordt, hoef je helemaal niets te betalen. En je staat nooit alleen: een coach begeleidt je doorheen het hele proces. Met Hello crowd! maak je 64% kans op financiering van je project. En dat is geen fabeltje!


Lees ook ons artikel “5 fabels die ons verhinderen om bij te dragen” om alle fabels te doorprikken die je verhinderen om een project te helpen financieren.


* Bronnen: onze enquête “De Belg en crowdfunding” van oktober 2016 en het rapport van Douw&Koren over crowdfunding in België.

Vragen over dit project?

Vind het aantwoord op het Help & Support forum.

Go!