Steun in volle vertrouwen crowdfundingprojecten

Belgen blijven voorzichtig als het over geld gaat. Daarom is het zo geruststellend dat bij de crowdfundingprojecten die je via Hello crowd! steunt, de geloofwaardigheid van elk idee is geanalyseerd. De initiatiefnemers worden opgevolgd en omkaderd door experts.

Je steunt een zorgvuldig doorgelicht project

Op sommige platformen kan iedereen met alle mogelijke projecten terecht, maar Hello crowd! past een strikte selectieprocedure toe. Wij willen immers eerst nagaan of het project zelf en de initiatiefnemer ervan geloofwaardig zijn. Maar er is meer: het project moet ook een collectieve draagwijdte hebben. Niet alleen de initiatiefnemer mag er iets aan hebben, ook de samenleving moet erbij gebaat zijn. Als zijn campagne aanvaard is, voert de initiatiefnemer ze van begin tot eind uit, omkaderd door de coaches van Hello crowd!. De selectie en omkadering door experts vergroten de kans dat de campagne die je financiert ook succesvol is.

Wordt de financieringsdoelstelling niet gehaald? Dan krijg jij je geld terug!

Op Hello crowd! krijgt een initiatiefnemer alleen geld als hij zijn financieringsdoelstelling voor 100% haalt. Dit is het zogeheten “alles of niets” principe. De financieringsdoelstelling is het minimumbedrag dat een project moet halen om levensvatbaar te zijn. De “alles of niets” regel geeft funders dus de zekerheid dat het project dat ze steunen over voldoende kapitaal beschikt om te slagen. En als de doelstelling niet wordt gehaald? Dan krijgen de funders hun geld automatisch terug. Want Hello crowd! wil in de eerste plaats dat projecten slagen.

Hello bank! omkadert de fondsenwerving

Zonder chauvinistisch te willen doen: je kan er niet omheen dat de meeste crowdfundingplatformen in het buitenland zitten. Hello crowd! is daarentegen Belgisch en staat dicht bij de initiatiefnemers. Je kan dus op beide oren slapen…

Heb je nog vragen over een geplande bijdrage? Wij beantwoorden die graag. Of ben je al helemaal klaar om in dit boeiende avontuur te stappen? Ontdek dan alle projecten die je nu kan financieren.

Vragen over dit project?

Vind het aantwoord op het Help & Support forum.

Go!