Stoom tijdens de zomer je crowdfundingcampagne klaar!

Geen nood, je project hoeft nog niet perfect te zijn wanneer je het indient. Dat komt later wel, dankzij de tips van de coaches. Maar geef je crowdfundingcampagne alvast een duwtje in de rug door te laten zien dat je aan alles hebt gedacht. Enkele aandachtspunten op een rijtje.

Houd je budget onder controle

Voor je van start gaat met je campagne, moet je nadenken over de financiering ervan, inclusief alle kosten die ze met zich zal meebrengen: communicatie, productie van een video (tenzij je dat zelf doet), verzendingskosten, commissie voor het platform (bij Hello crowd! bedraagt deze 8,07%, incl. btw en transactiekosten), ... Voorzie daarnaast ook bijkomende doelstellingen, voor wanneer je het eerste doel bereikt hebt. Vergeet niet dat een crowdfundingcampagne op Hello crowd! werkt volgens het alles-of-nietsprincipe: als je je doel bereikt, haal je de beoogde som binnen, anders krijg je niets (en betaal je ook geen kosten aan Hello crowd!). Als je daarentegen je doelstelling snel behaalt, kan je nog hoger mikken. Wees dus realistisch wanneer je je budget opstelt en wees niet te gulzig (om te beginnen)

Zorg dat je kan terugvallen op een hechte community 

Je budget moet in verhouding zijn met het aantal funders dat je achter je project denkt te kunnen scharen. Reken daarbij gemiddeld op een bijdrage van € 50 per persoon. Probeer daarom zo goed mogelijk in te schatten hoeveel mensen je denkt te kunnen bereiken. Te beginnen met je naasten, die onze experts tot “de eerste cirkel” rekenen: vrienden, familie, collega’s ... Want zij zijn niet alleen je eerste funders, maar ook je beste ambassadeurs. Ga dus eerst en vooral na of deze eerste cirkel al voldoende uitgebreid en gemotiveerd is! 
De experts zijn het er unaniem over eens: deze eerste cirkel moet minstens 30% van je campagne financieren. Reken er dus niet op dat je meer dan € 10.000 kunt verzamelen, als je in je eerste cirkel niet minstens 60 mensen hebt die bereid zijn om je te steunen ... 
Activeer met andere woorden alvast je netwerk via de sociale media door over je project te praten. En dan hebben we het niet alleen over likes, maar over het verenigen van je naasten rond je project. Als de mensen die je het best kent al aarzelen, wat dan met wildvreemden? 
Is je community niet groot of geïnteresseerd genoeg, dan moet je ofwel je eerste financieringsdoelstelling herzien, ofwel je community vergroten voor de start van de campagne. Houd er rekening mee dat het uitbouwen van je community niet altijd zo gemakkelijk is als het lijkt en ook wel wat tijd vraagt. Het is dus beter om vanaf het begin alles op alles zetten in plaats van achteraf terug te moeten gaan om extra steun te zoeken bij je eerste cirkel. 

Denk goed na over je beloningen

Voorzie 7 of beter nog 9 beloningen van verschillende waardes. 
De gemiddelde bijdrage bedraagt € 50 per persoon, de meest gekozen € 25 en de andere gaan van € 5 tot € 100 en meer. Let er dus op dat de beloningen die bij deze verschillende bedragen horen aantrekkelijk zijn en in verhouding met de gevraagde bijdrage. Let wel, niet alle funders zijn noodzakelijk geïnteresseerd in het resultaat van je project. Denk dus ook aan andere beloningen die toch in de sfeer van je project blijven: een vip-uitnodiging voor de openingsavond, een fles champagne met een exemplaar van het afgewerkte product, een cadeaubon, ... Onthoud dat hoe origineler en creatiever je beloningen zijn, hoe meer ze mensen over de streep zullen trekken. Kortom, zorg dat je opvalt!

En nu... Aan het werk! Ben je klaar? Dien dan je project in en maak gebruik van de ervaring van onze coaches. Je hebt niets te verliezen, alleen maar te winnen. 

Een project indienen
Vragen over dit project?

Vind het aantwoord op het Help & Support forum.

Go!