Febiac

#WeAreMobility by Febiac

Waarom we onze steun bieden

Febiac stelt u #WeAreMobility voor, waarvan de doelstelling erin bestaat mobiliteit centraal te stellen in de reflectie van de burger : momenteel beseffen we allemaal dat mobiliteit een cruciale uitdaging is.

#WeAreMobility is erop gericht om het grote publiek te sensibiliseren en de mobiliteitsoplossingen van morgen in de schijnwerpers te zetten, in de vorm van zo concreet mogelijke ervaringen, vermits het al doende is dat men leert.

Daartoe omvat #WeAreMobility 3 assen:

  • Een Salon van 4 dagen (van 18 tot 21 januari 2018) waarvoor de actoren op het vlak van gedeelde mobiliteit en stadsmobiliteit worden uitgenodigd, alsook die op het vlak van de diensten die aan dit nieuwe aanbod zijn verbonden, en waarbij een portret van Brussel anno 2030 wordt geschetst: www.wearemobility.be
     
  • Een Forum (op 18 januari 2018) met debatten over mobiliteitsonderwerpen uit diverse oogpunten: institutioneel, industrieel, technologisch, energetisch en innovatief: www.eaf2018.eu
     
  • Een platform ter ondersteuning van al deze actoren, dat (micro-)investeringen in deze vernieuwende vennootschappen en in ontwikkeling vergemakkelijkt.
Meer weten

Ontdek de projecten die wij steunen